Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego oraz utworzeniu nowej strony internetowej
Start Ogłoszenia Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego oraz utworzeniu nowej strony internetowej

PostHeaderIcon Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego oraz utworzeniu nowej strony internetowej

 

           

Ostrów Mazowiecka, dnia 24 grudnia 2019 r.

Zaproszenie do składnia oferty

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego oraz utworzeniu nowej strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”.

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego oraz utworzeniu nowej strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” z uwzględnieniem spełniania następujących warunki:

 • responsywność strony w technologii RWD (Responsive Web Design),
 • czytelny system nawigacji strony dla użytkowników,
 • zachowany standard WCAG 2.1,
 • system zarządzania treścią CMS (Content Management System).

 

W ramach przedmiotu zamówienia oczekuje się wykonania:

 • prac wstępnych, w tym: analizę treści strony, analizę potrzeb (wizualna, merytoryczna, funkcjonalna),
 • koncepcji strony oraz podstron serwisu,
 • opracowania menu i systemu nawigacji,
 • opracowania spójnego modelu szkieletowego strony, w tym: typografia, kolorystyka, zdjęcia, ilustracje, infografika, video,
 • layout strony - wpisy, galerie, informacje, formularze, storyboard,
  indywidualny projekt graficzny, stylizacja,
 • w ramach produkcji: zastosowania technologii HTML5, CSS3 i CMS, propozycji doboru technologii, transferu istniejącej zawartości aktualnej strony, uruchomienia strony, optymalizacji, testów funkcjonalności, wdrożenia strony, poprawek,
 • w ramach postprodukcji: wdrożenia CMS, szkolenia z aktualizacji treści, wsparcia poprodukcyjnego i serwisu przez okres 3 miesięcy.

II. Termin realizacji zamówienia: luty 2020 r.

III. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie LGD „ZIELONE SIOŁO” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro) lub przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 14.00.

 

IV. Warunki wykonania zamówienia:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadanym
doświadczeniem zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto 80 %,
 • doświadczenie 20 %.

VI. Kontakt:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 778 363.

 

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze zapytanie ma charakter badania rynku, zatem złożenie oferty nie jest wiążące dla podmiotu składającego ofertę, jak również dla zapraszającego do złożenia oferty.

Biuro LGD „ZIELONE SIOŁO” skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.