Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO?
Start Ogłoszenia Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO?

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Proponowany porzdek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania oraz wybr Przewodniczcego Zebrania,
  2. przyjcie porzdku obrad,
  3. przyjcie uchway w sprawie przyjcia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? w 2016 r.,
  4. przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci w 2016 r.,
  5. przyjcie uchway w sprawie udzielenia absolutorium Zarzdowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ,,ZIELONE SIOO? za rok 2016 r.,
  6. omwienie dowiadcze wynikajcych ze stosowania procedur z wykorzystaniem raportw monitorujcych postp wdraania LSR i funkcjonowania LGD ?ZIELONE SIOO?,
  7. sprawy rne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyej, drugi termin posiedzenia (zgodnie ze Statutem LGD ?ZIELONE SIOO? 19 ust. 5 wyznacza si w tym samym dniu, tj. 8 czerwca br. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardzo prosz o obecno.

Jednoczenie przypominam, e zgodnie z 19 ust. 2 Statutu LGD ?ZIELONE SIOO? z materiaami objtymi porzdkiem obrad Czonkowie mog zapozna si w siedzibie LGD w terminie 5 dni przez terminem Walnego Zebrania Czonkw.

Z powaaniem

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarzdu

LGD ?ZIELONE SIOO?